Courses & Workshops – Trainer/ Member

2021

Abdullaah Jalil. (2021, January 23/ Saturday) (12.15 pm – 2.00 pm). Top Ten (10) Characteristics of a True Professional. Finance, Banking and Investment (FBI), Virtual Forum (Zoom). 9.00 am – 2.00 pm: Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera with Efficient Frontier (Slides)

2020

2019

2018

Abdullaah Jalil. (2018, 10 Oktober). Maqasid Shariah dan Siyasah Shar’iyyah. Kursus Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Organisasi, Bilik Sarana 4, ILD-UiTM, Bandar Enstek (0830-1030). (PDF Slides)

Abdullaah Jalil. (2018, 9 Oktober). Maqasid Shariah dan Aplikasinya Dalam Pentadbiran. Kursus Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Organisasi, Bilik Sarana 4, ILD-UiTM, Bandar Enstek (1430-1630). (PDF Slides)

2017

2017, 19 September. Kursus Usul al-Fiqh PIINA. (PDF Slides)

2017, 5 September. Kursus Usul al-Fiqh PIINA. (PDF Slides)

2017, 5 Julai. (11 Shawwal 1438H). Isu-isu Perbankan Islam di Malaysia. Kursus Pengenalan Sistem Kewangan dan Perbankan Islam. Bilik Kuliah al-Biruni, Aras 1, Blok Akademik B, ILIM. Anjuran: Kluster Ekonomi Islam dan Pengurusan Halal (KEHA), Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bandar Baru Bangi, Selangor. Masa: 2.30 ptg – 4.30 ptg. (Slides). (Info).

2016

2016, 12 Disember. Rabu. Kaunseling Tahanan POTA (Prevention of Terrorism Act 2015). 16 orang. Kompleks PDRM. Jalan 1/12b, Sentul, 68100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. 9.00 am – 1.00 pm.

2016, 6-8 Disember. Bengkel Panel Penyelidik Fatwa Negeri Sembilan. Boardroom 1, Tingkat 7, Palm Seremban Hotel. Anjuran: Jabatan Mufti Negeri Sembilan.

2016, xx xx xxx. Trainer for Shariah Audit Training. Malaysia Building Society Berhad Berhad. Module: 1, No of Participants: ……., Date of Graduation: TBD .[2016-2017]

2016, 6 September. Usul al-Fiqh dalam Konteks Integrasi iNaQ. Tempat: Bilik Jamuan FKP. Anjuran: PIINA (Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli). (PDF)

2016, 5 September. Usul al-Fiqh: Pengenalan, Definisi, Skop, Sejarah dan Perkembangan – Bahagian 1. Tempat: Bilik Jamuan FKP. Anjuran: PIINA (Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli). (PDF)

2016, 3 Jun. Roundtable Discussion. Siri 2/2016. Topik: Sekularisme, Liberalisme, Pluralisme dan Jihad Salafi. 9 pagi – 12.30 tengahari. Bilik Mesyuarat Senat, Bangunan Canselori, UPM. Anjuran: Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Peranan: Salah seorang ahli panel. (PDF)

2016, 20 April. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Fiqh. Tempat: Bilik Jamuan FSU. Anjuran: PIINA (Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli). (PDF)

2016, 15 April. Usul al-Fiqh dalam Konteks Integrasi iNaQ. Tempat: Bilik Jamuan FSU. Anjuran: PIINA (Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli). (PDF)

2016, 12 April. Usul al-Fiqh: Pengenalan, Definisi, Skop, Sejarah dan Perkembangan – Bahagian 1. Tempat: Bilik Jamuan FSU. Anjuran: PIINA (Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli). (PDF)

2015

Knowledge Transfer Programme (KTP): Trainer for Shariah Audit Training. Bank Muamalat Malaysia Berhad. Module 1: Shariah Principles and Applications in Islamic Banking and Capital Markets. Part 1- (2014, September 29). Part 2:  (2014, October 2014). Date of Graduation: September 2, 2015. [2014-2015] (PDF)

2015, 25 Mac. Ceramah Penerapan Nilai-nilai Islam (PNI) Bil.2/2015 Peringkat Kementerian Kewangan Malaysia. Bertempat di Auditorium, Aras 1, Blok Tengah, Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia. Tajuk: “Fiqh dan Pengurusan Harta Warisan: Dengan Fokus kepada Faraid

2014

2014 04 08. Warashah Taqwiyah Integrasi Aqli dan Naqli Siri 1/2014. Pengenalan Asas Shariah. Siyasah Shariah. (PDF Slides)

(2014, 4 April). Skim al-Rahnu. ILIM (Institut Latihan Islam Malaysia).

2013

(2013, June 18). Zakat Management. IBFIM. (Trainer).

(2013, February 6). Kaedah Urusniaga Mal  dalam Islam. ILIM.

2012

(2012, 24 Mei). Khamis. Tajuk: Perbandingan Sistem Perbankan Islam dan Konvensional. Kursus Pemahaman Perbankan dan Kewangan Islam. ILIM. Masa: 08.30 – 10.30 pagi.

(2012, May 30). Fiqh, Understanding of Zakat and Its Economic Aspect. IBFIM. (Trainer).

(2012, February 18). Zakat Planning: Introduction to Zakat & Administration of Zakat in Malaysia. IBFIM. (Trainer).

2011

(2011, March 7). al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. (Slides). Sijil Tinggi Muamalat (STM) Asas 2011. ILIM. (Source – JAKIM, e-Muamalat)

(2011, May 7). Wealth Management in Islam. (Slides) The Launch of Al-Rayyan Wealth Management. Kuala Lumpur.

(2011, October 14).Penunjuk Kewangan Islam. (Slides) INTAN, Bukit Kiara.

2010

Abdullaah Jalil. (2010, April 28). Ulasan Ringkas berkenaan Fatwa “Sijil Simpanan Premium” BSN. Pembentangan di INFAD, USIM.

Abdullaah Jalil. 2010. Mengetahui Kaedah Al-’Adah Muhakkamah Dalam Syara’. ILMI.

2009

2008

2007

(2007, 7 November). Kronologi Sejarah Islam. Institut Latihan dan Kefahaman Islam Angkatan Tentera Malaysia (ILMI). Masa: 1100 – 1300. Tempat: ILMI
Tarikh: 7 November 2007. Kursus Penyelia PEMAK 1/2007 (22 Okt – 30 Nov 2007)

(2007, October 10). Pengenalan Pengurusan Kewangan Masjid dan Konsep Asas. Bengkel Pengurusan Kewangan Masjid. FEM. Peserta: Bendahari Masjid dan Surau terpilih dari Negeri Sembilan.

(2007, October 10). Pengurusan Pendapatan/Hasil Masjid. Bengkel Pengurusan Kewangan Masjid. FEM. Peserta: Bendahari Masjid dan Surau terpilih dari Negeri Sembilan.

(2007, October 10). Penggunaan Dana Masjid . Bengkel Pengurusan Kewangan Masjid. FEM. Peserta: Bendahari Masjid dan Surau terpilih dari Negeri Sembilan.

(2007, 25 April). Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah:Mengenali Kedudukannya dalam Perundangan Islam dan Hubungannya dengan Usul Fiqh. Institut Latihan dan Kefahaman Islam Angkatan Tentera Malaysia (ILMI).

2006

Abdullaah Jalil. (2006). The Concept Of Maslahah And Doctrine Of Maqasid (Objectives) Al-Shariah In Project Evaluation. Ta’amulat Ilmu FEM. (PDF Slides)

Abdullaah Jalil. (2006). Perniagaan Di Dalam Islam. Institut Kemajuan Desa (INFRA). (PDF Slides)