Talaqqi

Syair: Jalan Itu

PENGAJIAN TALAQQI

2019

2019, 12 Mac (Selasa). Thulathiyyat Imam al-Bukhari. (Bersanad) al-Shaykh Dr. Muhammad Bin Abdullah Bin ‘Ali Muhyiddin. 8.00 mlm – 10.00 mlm. Dewan Solat Utama, Kompleks Tuanku Muhriz USIM.

2019, 10 Mac (Ahad). al-Hikam – al-Imam Abdullah Ibn ‘Alawi al-Haddad. (Bersanad). al-Shaykh Dr. Muhammad Bin Abdullah Bin ‘Ali Muhyiddin. 8.00 mlm – 10.00 mlm. Dewan Solat Utama, Kompleks Tuanku Muhriz USIM.

2019, 3 Mac 2019. Pengajian Kitab Akidah Ahlussunnah wal-Jamaah: Penjelasan Sifat 20. Kiyai Idrus Ramli. 8.30 – 1 petang. Masjid al-Ikhlas, Sekyen 13, Shah Alam. [AQIDAH]

2019, 25 Februari. Pengajian Kitab Jam’ al-Jawami’ oleh al-Imam Taj al-Din al-Subki. Baba Hj Ghazali al-Fatani. Pusat Islam USIM. Selepas Maghrib sehingga jam 10 malam. [Dari awal sehingga: al-Fiqh ….)] [USUL AL-FIQH]

2019, …… Pengajian Kitab Sunan Abi Dawud. Dari awal sehingga hadith no. . Rumah Ustaz Zaidi Abdullah al-Shah Alami. [HADITH]

2018

2018, 4 April. Ahad. Prof. Madya Dr. Najm Ibn Abd al-Rahman Ibn Khalaf al-Rawashidi. 3 ptg – 7 mlm. Pusat Islam USIM. Kitab: (1) Kitab al-‘Umr wa al-Shayb, (2) Kalam al-Layali wa al-Ayyam li Ibn Adam, kedua-duanya oleh al-Imam Ibn Abi al-Dunya. [Bi al-ijazah al-khassah wa al-sanad].

Kiyai Idrus Ramli.

2017

Maulana Hussein Abdul Qader al-Yusufi. Daurah Pengajian Hadith. 2017. Dewan Kuliah Fakulti 1.2, FKP, USIM. Matan Bayquniyyah. 3 ptg – 10 malam. 17 Mac 2017. Manzumah Bayquniyyah

Maulana Hussein Abdul Qader al-Yusufi. Daurah Pengajian Hadith. 2017. Dewan Kuliah Fakulti 1.2, FKP, USIM. 8 pg – 12 tgh. 18 Mac 2017. Arbain Nawawiyyah

al-Shaykh ‘Umar al-Khatib (Hadramawt, Yaman). al-Ma’fuwwat 13 Mei 2017 (Sabtu). 8.45 pg – 5.00 ptg. Dewan Kuliah Fakulti 1.2, Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP), Univ Sains Islam Malaysia (USIM).

Talaqqi 1 - Copy

2016

2016, 10 Disember. Ahad. al-Maqulat al-‘Ashar. Baba Mat Mawi. Pusat Pengajian Teras, USIM.

2016, 3-4 Disember. Pengajar: TG Baba Hj Ghazali (Baba Li). Dewan Tunku Canselor USIM. Anjuran: Matan al-Kharidah al-Bahiyyah oleh al-Imam Abu al-Barakat al-Dardir al-Maliki.

2016,  TG Baba Hj Ghazali (Baba Li). Dewan Islam Paroi. Kalimah Hadi’ah.

2016, 23 Oktober. Matan al-Waraqat fi Usul al-Fiqh. Kiyai Abdul Fattah. Gedung Pesantren DarutTauhid, Gedung Sari Purworejo, Indonesia. Rumah Dr. Asmaddy. Bacaan secara sard dengan ta’liqat nahwiyyah.

2016, 5 Disember. Matan al-Waraqat fi Usul al-Fiqh oleh Imam al-Haramayn Abu al-Ma’ali al-Juwayni al-Shafi’e. Pengajar: al-Shaykh Dr. Mustafa Dib al-Bugha. Bilik Mesyuarat Utama, FSU, USIM.

2016, 15 Mei. Umdat al-Ahkam min Kalam Khayr al-Anam. (Bersanad) al-Shaykh Muhammad Abu Bakr Daniel al-Muhajir al-Dimashqi. ASWAJA Learning Centre, Bangi.

2016, 15 Mei. al-Musalsalat al-Asharah & al-Awa’il al-Sunbuliyyah. (Bersanad) al-Shaykh Muhammad Abu Bakr Daniel al-Muhajir al-Dimashqi. ASWAJA Learning Centre, Bangi.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Hadith Musalsal

Hadith al-Rahman al-Musalsal bi al-Awwaliyyah

  • al-Shaykh Muhammad Danial.
  • Kiyai Fattah

al-Hadith Musalsal bi al-Mahabbah.

  • Kiyai Fattah

al-Hadith al-Musalsal bi al-Mushabakah.

  • Kiyai Fattah

Aqidah

Faridat al-Faraid oleh al-Shaykh Ahmad al-Fatani

  • Baba ‘Abdul Aziz al-Fatani.

Fiqh

Tasawwuf

al-Qur’an & Ulumnya

al-Hadith & Ulumnya

 

  • al-Shaykh al-Musnid Muhammad Danial al-Muhajir al-Dimashqi.

TG Sheikh Abd Raof Tampin.

al-Shaykh Muhammad Danial al-Muhajir al-Dimashqi.

Bahasa Arab dan Adab

Mantiq

Manhaj Pengajian Turath

Manhaj Menuntut Ilmu

Manhaj Penguasaan Ilmu

 

PENGAJARAN TALAQQI

Arbain Uqlishiyyah.

  • 2017, April 11. (Selasa). Labuan. (sempurna)