Laws and Regulations

Banking and Finance

 • Act 758 Financial Services Act 2013 (PDF)
 • Act 759 Islamic Financial Services Act 2013 (PDF)
 • KLRCA – i-Arbitration Rules 2013 (PDF)
 • Act 701 Central Bank of Malaysia Act 2009 (PDF)
  • Act A1448 Central Bank of Malaysia (Amendment) Act 2013 (PDF)
  • Act 519 Central Bank of Malaysia Act 1958 (Revised—1994) (PDF) – Repealed by Act 701
 • Act 276 Islamic Banking Act 1983 (PDF) – Repealed by the Islamic Financial Services Act 2013 [Act 759]
 • Act 312 Takaful Act 1984 (PDF) – Repealed by the Islamic Financial Services Act 2013 [Act 759]
 • Akta 535 Akta Tabung Haji 1995 (sebagaimana pada 1 Mei 2014) (PDF)

Business and Commercial Law

 • Act 136 Contract Act 1950 (PDF)
 • Act 212 Hire Purchase Act 1967 (PDF)
 • Act 382 Sale of Goods Act 1957 – SOGA 1957 (PDF)
 • Act 777 Companies Act 2016 (PDF) (2013)
 • Act 135 Partnership Act 1961 (PDF)
 • Act 743 Limited Liability Partnerships Act 2012 (PDF)

 

 • Akta 500 Akta Juala Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 (sebagaimana pada 1 Mac 2013) (PDF)
 • Akta 28 : Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971 (PDF)