PCVE (Deradicalization and Rehabilitation)

2020

Rabdan Academy Training. Online Training using Webex.

2019

Dato’ Ayob Khan conferred the Letter of Appreciation to Dr. Abdullaah Jalil

Penjara Simpang Renggam. 16 Julai 2019. Seorang banduan POTA. Jam 11 pagi – 1 tengahari. Bersama PDRM, Bahagian E8.

Penilai bahan teks.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Tahun 2008 adalah tahun bermulanya pengalaman penulis di dalam bidang Deradikalisasi.

1998/1999

Merupakan tahun permulaan bagi pengkajian tentang fahaman radikal secara serius dan ilmiah, di Jordan.