Policy / Industry

SHARIAH ADVISORY AND SUPERVISION

(1) A member of Shariah Committee, Bank Rakyat (from April 2012) (Link). Including:

  • A member of Zakat Committee, Bank Rakyat
  • A member of Shariah Committee, Rakyat Holdings

(2) A member of Shariah Committee, Prudential BSN Takaful (from July 2015) (Link)

(3) A member of Shariah Commitee, Koperasi Kakitangan USIM (Universiti Sains Islam Malaysia) (Link)

(4) Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah dan Pemasaran Wakaf USIM (Bermula 5 Disember 2016)

(5) Panel Syariah bagi Sistem Pengurusan Berasaskan Syariah MS1900:2014 di USIM.

(6) Ahli Jawatankuasa Panel Shariah USIM.

SHARIAH COMPLIANCE AND FATWA

(3) Panel Penyelidik Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tempoh: September 2016 – September 2018.

(2) Pegawai Pematuhan Shariah bagi Skim Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti MS 1900:2005.Universiti Sain Islam Malaysia (USIM). Mac 2008.

(1) Ahli Panel Shariah INFAD. Institusi Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Universiti Sain Islam Malaysia (USIM). September 2006 – 2009.

PUBLICATIONS

(1) MQA Standard – Programme Standards: Muamalat and Islamic Finance. [Original Source]

  • Role: A member of the panel of experts who were assigned for developing the standard.

(2) JAWHAR. (2014). Manual Pengurusan Wang Khairat. Putrajaya: JAWHAR. [Original Source] [Sebagai salah seorang panel rujukan dan penyumbang draf]

(3) JAKIM. (2015). Dasar Dakwah Negara – Memperkasa Agenda Transformasi Dakwah Negara ke arah Pembentukan Khaira Ummah.

  • Peranan: Ahli Jawatankuasa Pembangunan Dasar Dakwah Negara (Salah seorang ahli di dalam kluster Ekonomi). Dasar Dakwah Negara telah dilancarkan pada 16 Jun 2015/ 29 Sya’ban 1436H oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) Datuk Seri Jamil Khir Baharom. Berita IKIM

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

(1) A member of ASAS (Association of Shariah Advisors).

(2) A member of Asian Academy of Management ( AAOM) – Starting: December 2005 until: 2007.