Research

On-Going Researches

(1) Halal

(2) ISIS’s Ideology.

Completed Researches

(1) Muhamad Muda, & Abdullaah Jalil. (2005-2008). Islamic Financial Product Development: A Study on the Practice of Selected Malaysian Islamic Financial Institutions PPPP(E)/2005. (Penyelidik Bersama) USIM: Universiti Sains Islam Malaysia.(PDF)

(2) Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, Norman Hamdan, Asmaddy Haris, & Mohd. Aizuddin Abdul Aziz. (2009). Isu-isu Permasalahan Pengurusan Ekonomi dan Kewangan Masjid di Daerah Hulu Langat, Selangor PPPP/FEM-04-20309. (Penyelidik Bersama) USIM: Universiti Sains Islam Malaysia.

(3) Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd Ramli, & Suraiya Osman. (2012-2014). Pembentukan Model Baru Wakaf Korporat Di Malaysia (Formation of New Corporate Waqf Models in Malaysia) FRGS-FEM-32-50712. (Ketua Penyelidik) USIM: Universiti Sains Islam Malaysia.

(4) Hajah Mustafa Mohd Hanefah, Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, Hisham Sabri, Norhaziah Nawai, & Syahidawati Shahwan. (2012-2014). Amalan dan Pembangunan Wakaf di Wilayah Iskandar Malaysia USIM/FRGS-FEM-03-50708. (Penyelidik Bersama) USIM: Universiti Sains Islam Malaysia.

(5) Asmaddy Haris, Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, & Mohd Aizuddin Abd. Aziz. (2012). Islamic Social Security USIM/FRGS-FEM-. (Penyelidik Bersama) FRGS: Universiti Sains Islam Malaysia.

(6) Hisham Sabri, Khairil Faizal Khairi, Muhammad Yazis Ali Basah, Syadiyah Abdul Shukor, Muhammad Ridhwan Abd. Aziz, Abdullaah Jalil, & Muhammad Noorizzuddin Nooh. (2014). Inovasi Model Wafaf Muaqqat (Wakaf Sementara): Menuju Ke Kelestarian Penjanaan Dana Wakaf di Malaysia PPP/UTG-0114/FEM/30/11614. (Penyelidik Bersama) USIM: Universiti Sains Islam Malaysia

(7) Suhaila Abdul Hamid, Abdullaah Jalil, & Asharaf Mohd Ramli. (2014). Penstrukturan Cukai bagi Wakaf Korporat di Malaysia. PPP/UTG-0114/FEM/30/11614. (Penyelidik Bersama) FRGS: Universiti Sains Islam Malaysia.

  • 2016, Disember 12. Bengkel Penyelidikan Wakaf IPT. Boardroom II, Nilai Golf Springs Resort. (Link)
  • 2016, Disember 16-18. Bengkel FRGS, Cyberview Cyberjaya

 

Research Fellowship

Research Fellow at INFAD

Research Fellow at IFWMI

Panel Penyelidik Fatwa Negeri Sembilan

Panel Penyelidik Fatwa Negeri Sembilan

  • 2016, 6-8 Disember. Bengkel Panel Penyelidik Fatwa Negeri Sembilan. Boardroom 1, Tingkat 7, Palm Seremban Hotel. Anjuran: Jabatan Mufti Negeri Sembilan.

Kumpulan Penyelidik Model Imarah Masjid (MIMAS)

Profail Kumpulan Penyelidik Model Imarah Masjid (PDF)