Books (32)

2023

34. Abdullaah Jalil. (2022). Matan al-Yaqut al-Nafis: Bahagian Muamalat. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

33. Abdullaah Jalil. (2022). 40 Hadith Asas Muamalat Islam. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

2022

32. Abdullaah Jalil. (2022). Pengenalan Asas bagi Mengenal Kelebihan Rasululah – صلى الله عليه وسلم. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

31. Abdullaah Jalil. (2022). Matan Ummu al-Barahin dan Pengenalan Ahli Sunnah dan Jamaah . Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

30. Abdullaah Jalil (Terjemahan, Ulasan dan Edit). (2022). Empat Puluh Hadith Qudsi oleh Al-Imam Al-‘Allamah al-Muhaddith al-Faqih Mulla ‘Ali al-Qari al-Hanafi al-Maturidi al-Sufi (w.1014H) . Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

2021

29. Abdullaah Jalil. (2021). Mutiara Nabawiyyah Berkenaan Kelebihan Haji, Umrah dan Zulhijjah. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

28. Abdullaah Jalil. (2021). Matan Abi Shuja’: Bahagian Muamalat. Nilai: Wisdom Publication (Modul) (PDF).

2020

27. Abdullaah Jalil. (2020). 40 Hadith Imam Nawawi Berkenaan Asas-asas Agama Islam dan Prinsip Hukum Shariat. Nilai: Wisdom Publication. [ISBN:978-967-14967-2-5] (PDF)

40 Hadith Kemuliaan Masjid-01

26. Abdullaah Jalil. (2020). 40 Hadith Kemuliaan Masjid dan Adab-adabnya. Nilai: Wisdom Publication. [ISBN:978-967-14967-3-2] (PDF)

25. Abdullaah Jalil. (2020). Aqidah Murshidah dan Beberapa Muqaddimah Aqidah. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

2019

24. Abdullaah Jalil. (2019). 40 Hadith Berkenaan Kelebihan Penghulu Para Rasul AS (Abdullaah Jalil: Terjemahan dan Edit)

23. Abdullaah Jalil. (2019). 40 Hadith Kelebihan Ilmu dan Adab-adabnya. Nilai: Wisdom Publication. [ISBN:978-967-10299-6-1] (PDF)

22. Abdullaah Jalil. (2019). 50 Hadith Doa Rasulullah SAW dan Adab serta Kelebihannya. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

21. Abdullaah Jalil. (2019). Natijah Fikir dan Mutiara Nabawi Berkenaan Majlis Zikir. Nilai: Wisdom Publication. (PDF 2021)

20. Abdullaah Jalil. (2019). 50 Hadith Utama Berkenaan Kepentingan dan Kelebihan Zikir. Nilai: Wisdom Publication. (PDF 2020) (PDF 2022)

2018

19. Suraiya Osman & Abdullaah Jalil. (2018). Islamic Law of Tort. Nilai: Wisdom Publication.

18. Abdullaah Jalil. (2018). 40 Hadith Berkenaan Ibadat Harta. Nilai: Wisdom Publication. [ISBN:978-967-14967-1-8] (PDF) (PDF 2021)

2017

17. Yusuf Isma’il al-Nabhani. (2017). 40 Hadith Berkenaan Ketegasan Pengharaman Riba (Abdullaah Jalil, Trans.). Nilai: Wisdom Publication. (PDF1)(PDF2)(PDF3 – 2020)(PDF4 – 2021)

16. (2017) Quranic Index for Economics, Business and Management.

15. (2017) Quranic Index for Medical Sciences.

2016 

14. Asmaddy Haris, Rusmawati Said, Muhammad Ridhwan Abd. Aziz, Abdullaah Jalil & Asharaf Mohd Ramli (Eds.). (2016). Sosial Sekuriti (Takaful Ijtima’i) Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Arial Communications. (JPG) (PDF)

13. Abdullaah Jalil (2016). 40 Hadith Puasa dan Ramadan: Dengan Nota Ringkas Fiqh Mazhab al-Shafi’i dan Fiqh Perbandingan. Nilai: Wisdom Publication. (Cover 2016) (PDF – Jun 2016) (Cover 2019) (PDF – 7 Mei 2019)(2022)

8b: Abdullaah Jalil, Zainurrijal Abd Razak, Mohd Aizuddin Abd. Aziz, Ahmad Norsyafwan Norawavi, & Rabiah Abdul Rahman (2016). Nusus Turathiyyah: Dirasah Manhajiyyah. Nilai: USIM Press. (JPG) (PDF)

2015

12. Nuradli Ridzwan Shah Mohd. Dali, Hisham Sabri, Izlawanie Muhammad, Norasikin Salikin, & Abdullaah Jalil (2015). Miftah al-Muamalat: The Gateway to Business. Nilai: Wisdom Publication. (JPG) (PDF)

2014

11. Lazim Omar, & Abdullaah Jalil (2014). Arabic-English Terminology for Special Purposes in Management Studies. Nilai: Wisdom Publication. (JPG) (PDF)

10. Abdullaah Jalil (2014). Fiqh and Management of Hajj and ‘Umrah: The Malaysian Perspective. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

9. Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, & Syahidawati Shahwan (2014). The Four Main Contracts of Fiqh Muamalat. Nilai: Wisdom Publication. (JPG) (PDF)

2013

8. نصوص تّراثية : دراسة منهجية (الحلقة).2013،2014. زين الرجال عبد الرزاق، عبد الله جليل، محمد عزالدين عبد العزيز، أحمد نور، صفوان نوراواوي، ربيعة عبد الرحمن. نيلاي: الوحدة للمتطلبات الجامعية، مركز الدراسات الأساسية. (JPG) (PDF)

7. Abu al-‘Abbas al-Uqlishi. (2013). Cahaya-Cahaya Sunnah Yang Khusus Berkenaan Kelebihan Selawat Ke Atas Nabi Yang Terpilih SAW (Abdullaah Jalil, Trans.). Nilai: Wisdom Publication. (Cover 2015) (Sampel 2015); (Cover 2020); (Sampel 2020)

6. Abdullaah Jalil, & Mohd Aizuddin Abd. Aziz. (2013). Pengajian Halaqah UTH3012: Program Pensiswazahan Guru. Nilai: USIM. (JPG) (PDF)

5. Abdullaah Jalil. (2013). Natijah Fikir dan 40 Hadith Kelebihan Zikir. Nilai: Wisdom Publication.  [Tiada cetakan terbaru. Buku ini ditelah dibahagikan dan dikembangkan menjadi Natijah Fikir dan Mutiara Nabawi Berkenaan Majlis Zikir (2019) & 50 Hadith Utama Berkenaan Kepentingan dan Kelebihan Zikir (2019)]

4. Abdullaah Jalil. (2013). Menjawab Persoalan Agama: Konsep al-Tark dan Perkara Baru dan Baik dari Perspektif Shariat. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

3. Abdullaah Jalil. (2013). 40 Hadith Pengurusan Harta dan Perancangan Kewangan. Nilai: Wisdom Publication. (PDF 2013)

2012

2. Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, Norman Hamdan, Asmaddy Haris, & Mohammad Aizuddin Abdul Aziz. (2012). Pengurusan Kewangan Masjid: Model Imarah Masjid TM. Nilai: Wisdom Publication. (PDF 2017) (PDF 2020)

2011

1. Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, & Syahidawati Shahwan (2011). The Four Introductory Theories of Fiqh Muamalat. Nilai: Wisdom Publication. (JPG) (PDF)

2010

*. Nuradli Ridzwan Shah Mohd. Dali, Abdullaah Jalil, & Ainulashikin Marzuki (Eds.). (2010). Selected Readings in Islamic Economics and Finance. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. (JPG) (PDF)