Consultation

2014

  • Bengkel Pengenalan Pengurusan Masjid dan Surau Berasaskan Shariah: E-MIMAS. Tema: Masjid Hati Ummah. Tarikh: 20 September 2014. Sabtu. Labuan. JAKIM Labuan.
  • Bengkel Percambahan Idea Transformasi Masjid Negeri Sembilan. Tema: Masjid Hati Ummah. Tarikh: 4-5 April 2014. Jumaat & Sabtu. Alson Kelana Seremban. Peserta: Perunding USIM, 22 Pegawai Eksekutif Masjid, Staf MAINS.