Awards

2017

  • Anugerah Inspirasi Naqli Aqli FEM oleh Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). (Sijil)

2014

  • Anugerah Kecemerlangan Inovasi oleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) kerana memenangi Pingat Perak di Pameran PECIPTA 2013. Penerima: Norman Hamdan, Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, Asmaddy Haris, & Aizuddin Abd Aziz. (2014, 6 November). E-Mimas: Inovasi Masjid. (Sijil)

2013

  • Pingat Perak (Silver). PECIPTA 2013. E-Mimas: Inovasi Masjid. Peneriman: Norman Hamdan, Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, Asmaddy Haris, & Aizuddin Abd Aziz. (2013). Dianjurkan oleh UUM, MOE dan lain-lain. (Sijil) (Piala)
  • Pingat Emas. i-INOVA ’13 (4th Exposition on Islamic Innovation 2013). Penerima: Norman Hamdan, Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, Asmaddy Haris, & Aizuddin Abd Aziz. (2013). E-Mimas: Inovasi Masjid.  Dianjurkan oleh USIM dan MOSTI. (Sijil) (Piala) (Brosur)

2012

  • Anugerah “Friends of the Police. Dikurniakan oleh Polis DiRaja Malaysia pada Hari Polis Peringkat Kebangsaan ke-205 / 2012.

2009

  • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Staf Akademik 2008. 3 Julai 2009. Universiti Sains Islam Malaysia.

2008

  • Anugerah Terpuji Staf Akademik 2006. 9 Januari 2008. Universiti Sains Islam Malaysia.
  • Tokoh Integriti – Minggu Integriti Pelajar 2008. (Piala). Fakulti Ekononomi dan Muamalat.

2006

  • Anugerah Pensyarah/Tutor Popular – Grandeur Dinner FEM 2006.(Piala). Fakulti Ekononomi dan Muamalat.

2004

  • Anugerah Pelajar Terbaik Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) (Perbankan Islam dan Kewangan) 2004. (Hadiah ditaja oleh Bank Muamalat). Ogos 2004. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.