40 Hadith (13)

(3 topik) MUAMALAT, KEWANGAN DAN EKONOMI ISLAM

*** (2013). 40 Hadith Pengurusan Harta dan Perancangan Kewangan. Nilai: Wisdom Publication.

*** (2017) 40 Hadith Berkenaan Ketegasan Pengharaman Riba. Yusuf Isma’il al-Nabhani. (Abdullaah Jalil, Terjemahan.). Nilai: Wisdom Publication.

*** (2018). 40 Hadith Berkenaan Ibadat Harta. Nilai: Wisdom Publication.

(7 topik) ILMU, SHARIAH (RUKUN ISLAM) & RASULULLAH صلى الله عليه وسلم

*** (2016). 40 Hadith Puasa dan Ramadan: Dengan Nota Ringkas Fiqh Mazhab al-Shafi’i dan Fiqh Perbandingan. Nilai: Wisdom Publication.

*** (2019). 40 Hadith Kelebihan Ilmu dan Adab-adabnya. Nilai: Wisdom Publication.

*** (2019). 40 Hadith Berkenaan Kelebihan Penghulu Para Rasul عليهم السلام. Nilai: Wisdom Publication.

*** (2020) Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi. 40 Hadith Imam Al-Nawawi Berkenaan Asas-asas Agama Islam dan Prinsip Hukum Shariat. (Abdullaah Jalil, Terjemah) Nilai: Wisdom Publication.

*** (2020). 40 Hadith Kemuliaan Masjid dan Adab-adabnya. Nilai: Wisdom Publication.

*** (2021). Mutiara Nabawiyyah Berkenaan Kelebihan Haji, Umrah dan Zulhijjah. Nilai: Wisdom Publication.

*** (2022). Empat Puluh Hadith Qudsi oleh Al-Imam Al-‘Allamah al-Muhaddith al-Faqih Mulla ‘Ali al-Qari al-Hanafi al-Maturidi al-Sufi (w.1014H) . Nilai: Wisdom Publication.

(3 topik) ZIKRULLAH, ISTIGHFAR & SELAWAT

*** (2013) Abu al-‘Abbas al-Uqlishi. (2013). Cahaya-Cahaya Sunnah Yang Khusus Berkenaan Kelebihan Selawat Ke Atas Nabi Yang Terpilih SAW (40 Hadith Selawat) (Abdullaah Jalil, Trans.). Nilai: Wisdom Publication.

*** (2019). 50 Hadith Doa Rasulullah SAW dan Adab serta Kelebihannya. Nilai: Wisdom Publication.

*** (2019). 50 Hadith Utama Berkenaan Kepentingan dan Kelebihan Zikir. Nilai: Wisdom Publication. Dikembangkan dari Bahagian II : (2013). Natijah Fikir dan 40 Hadith Kelebihan Zikir. Nilai: Wisdom Publication.