40 Hadith

2021

[12/5b] Abdullaah Jalil. (2021). 40 Hadith Berkenaan Ibadat Harta. Nilai: Wisdom Publication.

2020

[11] Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi. (2020). 40 Hadith Imam Al-Nawawi. (Abdullaah Jalil, Terjemah) Nilai: Wisdom Publication.

[10] Abdullaah Jalil. (2020). 40 Hadith Kemuliaan Masjid dan Adab-adabnya. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

2019

[9] Yusuf Isma’il al-Nabhani. (2019). 40 Hadith Kelebihan Penghulu Para Rasul SAW. (Abdullaah Jalil, Terjemah). Nilai: Wisdom Publication.

[8] Abdullaah Jalil. (2019). 40 Hadith Kelebihan Ilmu dan Adab-adabnya. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

[7] Abdullaah Jalil. (2019). 50 Hadith Doa Rasulullah SAW dan Adab serta Kelebihannya. Nilai: Wisdom Publication.

[6] Abdullaah Jalil. (2019). 50 Hadith Utama Berkenaan Kepentingan dan Kelebihan Zikir. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

2018

[5] Abdullaah Jalil. (2018). 40 Hadith Berkenaan Ibadat Harta. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)

2017

[4] Yusuf Isma’il al-Nabhani. (2017). 40 Hadith Berkenaan Ketegasan Pengharaman Riba (Abdullaah Jalil, Trans.). Nilai: Wisdom Publication. (PDF1)(PDF2)(PDF3 – 2020)

2016

[3] Abdullaah Jalil (2016). 40 Hadith Puasa dan Ramadan: Dengan Nota Ringkas Fiqh Mazhab al-Shafi’i dan Fiqh Perbandingan. Nilai: Wisdom Publication. (Cover 2016) (PDF – Jun 2016) (Cover 2019) (PDF – 7 Mei 2019)

2013

[2] Abdullaah Jalil. (2013). Natijah Fikir dan 40 Hadith Kelebihan Zikir. Nilai: Wisdom Publication. (JPG) (PDF)

[1] Abdullaah Jalil. (2013). 40 Hadith Pengurusan Harta dan Perancangan Kewangan. Nilai: Wisdom Publication. (PDF)