Zikrullah and Supplications

Nabi Khadir AS – Abdullah al-Sharif – Riwayat Para Sahabat, Ulama’ dan Para Solihin Yang Bertemu dengan Nabi Khadir AS (PDF)

Empat Zikrullah/ Majlis Zikir/ Wirid Yang Masyhur dan Tersebar di kalangan Umat Islam di Tanah Melayu

 • al-Awrad al-Qushshashiyyah / al-Madaniyyah – Wirid Berjemaah Selepas Solat Fardu oleh al-Shaykh ‘Abd al-Rauf Singkel (PDF)(Buku Tanbih al-Mashi)
 • Surah Yasin dan Doa Hajat – malam Jumaat, antara Maghrib dan Isya’. (PDF)
 • Tahlil dan Doa Arwah (PDF)
 • Majlis Mawlid – yang paling masyhur adalah Mawlid al-Barzanji. Kini juga dikenali dengan Majlis Selawat, Ummah Berselawat.
  • Mawlid al-Barzanji oleh Imam Ja’far al-Barzanji – Dengan semakan Musnid al-Diyar al-Libiyyah al-Mu’arrikh al-‘Allamah al-Thabat Fadilat al-Shaykh Ahmad al-Qat’ani (PDF)
  • Muhammad Fuad Kamaluddin. 2008. Amalan Barzanji Menurut Perspektif Islam. al-Bayan 8. Johor Bahru: Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Wirid-wirid al-Qur’an

 • Surah Yasin (PDF)
 • Surah al-Mulk (PDF)
 • Surah al-Waqi’ah (PDF)
 • Surah al-Kahfi (PDF)
 • al-Awrad al-Qur’aniyyah (PDF)
 • Ayat 33 (PDF)
 • Ayat-ayat al-Qur’an Berkenaan Tahlil, Tauhid & Haylalah (PDF)
 • Ayat-ayat al-Hifz di dalam al-Qur’an (PDF)

Wirid Para Ulama’ Berasaskan al-Qur’an dan al-Sunnah

 • Hizb al-Nawawi oleh al-Imam al-Nawawi (PDF)
 • Hizb al-Bahr oleh al-Imam Abu al-Hasan al-Shadhili (PDF)
 • al-Wird al-Latif oleh al-Imam al-Habib ‘Abdullah Ibn ‘Alawi al-Haddad (PDF)
 • Ratib al-Haddad oleh al-Imam ‘Abdullah Ibn ‘Alawi al-Haddad (PDF)
 • Ratib al-Haddad dan al-Wird al-Latif – USIM Berzikir (PDF)
 • Ratib al-Haddad dan al-Wird al-Latif – Penuntut Ilmu (PDF)
 • Ratib al-‘Attas oleh al-Imam al-Habib Abd al-Rahman al-‘Attas (PDF)
 • Zikir al-Tawhid – al-Habib ‘Umar Ibn ‘Abd al-Rahman al-‘Attas (PDF)
 • Zikir Ringkas Pagi dan Petang (PDF)
 • Tahlil (PDF)
 • Yasin dan Solat Hajat (PDF)
 • Wird al-Istighfar (PDF)
 • al-Barakat al-Makkiyyah fi al-Salawat al-Nabawiyyah oleh Maulana Musa al-Bazi (PDF)
 • Al-Khulasoh fi Adhkar wa Ad’iyah Waridah wa Ma’thurah oleh al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz (PDF)
 • Bekal Akhirat oleh Shaykhuna Tuan Guru Sheikh Ahmad Fahmi Zamzam al-Banjari al-Nadwi al-Maliki
 • Manzil oleh Shaykhuna Tuan Guru Dr. Jahid Sidek al-Khalidi (PDF)
 • Doa Anas Bin Malik r.anhu oleh Imam Ibn al-Sunni di dalam ‘Amal al-Yawm wa al-Laylah (PDF)
 • Hafizah Nabawiyyah – Imam Ahmad Bin Idris (PDF)
 • Shawariq al-Anwar (al-Nuskhah al-Kubra) oleh al-Sayyid al-Habib al-Muhaddith Muhammad Bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani (PDF)
 • Al-Futuhat al-‘Arshiyyah fi Salawat al-Habshiyyah ‘ala Khayr al-Bariyyah oleh al-Imam ‘Ali Bin Muhammad Bin Husayn al-Habshi (PDF)
 • Hizb La Ilaha Illa Allah oleh Al-Shaykh al-‘Arif billah ‘Abd al-Maqsud Muhammad Salim (w.1397H) (PDF)

Zikr Nama Allah / Ism Mufrad

 • Dhikr Ism “Allah”: Arba’ah Mutun min Kitabat al-Ulama’. RISSC Jordan (PDF)

Zikrullah 100

Doa-doa Munasabah

 • Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijiriah – Gabungan beberapa doa (PDF)
 • Doa dan Amalan bagi Anak Yang Baru Lahir di Hari Ke-7 daripada Kitab Muhimmah (PDF1)(PDF2)
 • Tarhim Sebelum Subuh
 • Doa Bagi Orang Yang Pergi Menunaikan Haji dan Umrah

  Amalan Selawat

Wirid-Wirid Di Musim Wabak dan Menghadapi Kesusahan

 • Cadangan Wirid Tambahan Selepas Solat Fardu di Musim Wabak Penyakit (PDF)
 • Zikir al-Latif [Apabila Ditimpa Bala’ dan Wabak] – Sadah Sanusiyyah (PDF)
 • Anjuran Doa Ketika Wabak dan Kesusahan (PDF)