Zikrullah and Supplications

Empat Zikrullah/ Majlis Zikir/ Wirid Yang Masyhur dan Tersebar di kalangan Umat Islam di Tanah Melayu

 • al-Awrad al-Qushashiyyah / al-Madaniyyah – Wirid Berjemaah Selepas Solat Fardu (PDF)
 • Surah Yasin dan Doa Hajat – malam Jumaat, antara Maghrib dan Isya’. (PDF)
 • Tahlil dan Doa Arwah (PDF)
 • Majlis Mawlid – yang paling masyhur adalah Mawlid al-Barzanji. Kini juga dikenali dengan Majlis Selawat, Ummah Berselawat. (PDF)

Wirid-wirid al-Qur’an

 • Surah Yasin (PDF)
 • Surah al-Mulk (PDF)
 • Surah al-Waqi’ah (PDF)
 • Surah al-Kahfi (PDF)
 • al-Awrad al-Qur’aniyyah (PDF)
 • Ayat 33 (PDF)

Wirid Para Ulama’ Berasaskan al-Qur’an dan al-Sunnah

 • Hizb al-Nawawi oleh al-Imam al-Nawawi (PDF)
 • Hizb al-Bahr oleh al-Imam Abu al-Hasan al-Shadhili (PDF)
 • al-Wird al-Latif oleh al-Imam al-Habib ‘Abdullah Ibn ‘Alawi al-Haddad (PDF)
 • Ratib al-Haddad oleh al-Imam ‘Abdullah Ibn ‘Alawi al-Haddad (PDF)
 • Ratib al-‘Attas oleh al-Imam al-Habib Abd al-Rahman al-‘Attas (PDF)
 • Zikir al-Tawhid – al-Habib ‘Umar Ibn ‘Abd al-Rahman al-‘Attas (PDF)
 • Zikir Ringkas Pagi dan Petang (PDF)
 • Tahlil (PDF)
 • Yasin dan Solat Hajat (PDF)
 • Wird al-Istighfar (PDF)
 • al-Barakat al-Makkiyyah fi al-Salawat al-Nabawiyyah (PDF)

Doa-doa Munasabah

 • Doa dan Amalan bagi Anak Yang Baru Lahir di Hari Ke-7 (Risalah)
 • Tarhim

   Rujukan Bermanfaat