About

Bahasa Melayu

Ustaz Abdullaah Jalil adalah merupakan pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Zulhijjah 1400 (Aidil Adha), bersamaan 19 Oktober 1980 di Kuala Terengganu dan dibesarkan di Skudai, Johor Bahru, Johor.

Beliau memulakan pengajian di peringkat menengah di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor (SMAKJ), Kluang (PMR & SRA – Mumtaz) sebelum menduduki SPM & SKK (Mumtaz) di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS), Klang, Selangor.

Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di Universiti Yarmouk, Irbid, Jordan di dalam bidang Shariah (Fiqh dan Pengajian Islam). Beliau berjaya menamatkan pengajiaannya di Universiti Yarmouk dalam tempoh tiga (3) tahun dan dikurniakan Sarjana Muda Shariah Kelas Pertama (Mumtaz) bersama Kepujian. Pelajar Malaysia pertama yang mencapai keputusan sedemikian.

Setelah diterima sebagai tutor di FEM pada tahun 2002, beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) di dalam bidang Perbankan dan Kewangan Islam serta dikurniakan Anugerah Pelajar Terbaik Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perbankan dan Kewangan Islam) dalam tahun 2004.

Setelah berkhidmat selama hampir 7 tahun di FEM & USIM, beliau kemudiannya menyambung pengajian di peringkat doktor falsafah di INCEIF, Kuala Lumpur di dalam bidang Kewangan Islam (Islamic Finance) bermula Januari 2011.

Beliau merupakan salah seorang ahli jawatankuasa Majlis Penasihat Syariah bagi Bank Rakyat, Prudential BSN Takaful dan Koperasi Kakitangan USIM. Beliau juga telah dianugerahkan dengan “Friends of the Police” pada Hari Polis Kebangsaan 2012 kerana kerjasama beliau bersama pihak polis dalam usaha membanteras fahaman militan dan ancaman keselamatan negara.

Beliau juga mengikuti pengajian-pengajian di luar kuliah dengan beberapa mashayikh dan ulama’ dari dalam dan luar Malaysia bilamana berkesempatan.

Biodata Ringkas

English

Abdullaah Jalil is a senior lecturer at the Faculty of Economics and Muamalat, USIM.

He obtained his MBA, with major in Islamic Banking and Finance (IBF), from IIUM and was awarded the Best Student Award of MBA (Islamic Banking and Finance) in August 2004. He completed his Bachelor’s Degree in Shariah (Fiqh and Islamic Studies) (Hons) within three years time from Yarmouk University, Jordan with “First Class” or “Mumtaz” achievement – the first Malaysian with such achievement.

He has taught several subjects at the undergraduate and postgraduate levels, inter alia, Qawaiʿd Fiqh Muamalat, Halal and Haram in Islam, Application of Fiqh Muamalat, Management of Islamic Banking and Takaful Institutions, Fiqh Muamalat I, II & III. His areas of research interest are Islamic financial product development, Fiqh Muamalat application, Islamic banking and finance, Waqf and Shariah audit.

Currently, he is pursuing PhD in Islamic Finance at the International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF). He is also a member of Shariah Committee at Bank Rakyat, Prudential BSN Takaful and Koperasi Kakitangan USIM.