Conferences – Presenter/ Author/ Co-Author

2020

Ramli, Asharaf Mohd., Jalil, Abdullaah, Hamdan, Norman, Haris, Asmaddy, & Aziz, Mohd Aizuddin Abd. (2020). Model Hybrid Wakaf Bagi Pembangunan Kediaman Warga Emas Yang Lestari. Paper presented at the Seminar Antarabangsa Islam dan Sains 2020, Nilai, Negeri Sembilan. (PDF)

Ramli, Asharaf Mohd., Jalil, Abdullaah, Hamdan, Norman, Haris, Asmaddy, & Aziz, Mohd Aizuddin Abd. (2020). Keperluan Fatwa Pelaburan Dana Masjid Bagi Kelestarian Fungsi Serta Peranan Masjid: Satu Analisa. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Islam dan Sains 2020, Nilai, Negeri Sembilan. (PDF)

Abdullaah Jalil. (2020, 25 Ogos). Sejarah Kemunculan Teori dan Perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kertas kerja dibentangkan di Konvensyen Memperkukuhkan Pemikiran Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ), Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam (JAIS). [PDF]

Abdullaah Jalil, & Ahmad Azlan Raihan. (2020). Kawal Selia Tarekat Tasawwuf: Analisa Pendekatan dan Pengalaman Negeri Sembilan. Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan Kali Ke 6 (The 6th International Conference on Human Sustainability) (INSAN 2020) Batu Pahat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. [PDF]

2019

[77] Langkawi

[76] SPEKI

[75] Abdullaah Jalil & Suraiya Osman. (2019, October 22). Development of Shariah Compliance and Governance Regulations within the Malaysian Islamic Banking Industry: An Analysis. Paper presented at the International Islamic Economic System Conference (I-iECONS 2019), Moven Pick, Sepang.

[74] KUIS. Ahmad Yani.

[73] Ajaran Bapak Bagindo Muchtar. Kuching.

[73] INCOMAR 2019. The Use of Islamic Attributes in Food Products Labeling and Branding in Malaysia.: A Literature Highlight.

[72] Takfirism. UTM Skudai.

[71] Muzakarah Muamalat 2.0.

[70] Abdullaah Jalil. (2019, 26 Mac/Selasa). Isu Riba dan Ketidakpatuhan Shariah di dalam Urusniaga Forex dan Komoditi. Multaqa Pemegang Tauliah Siri 1/2019. 10.30 pagi – 12.30 tengahari. Kompleks Belia & Sukan Paroi, Seremban Negeri Sembilan. Jabatan Mufti Negeri Sembilan.

[69] Abdullaah Jalil. (2019, 26 – 27 Februari). Kontrak Muamalat dalam Islam. (8 mlm – 9 mlm). Konvensyen Kebangsaan Kewangan Islam 2019, Hotel Tenera, Bangi. Dianjurkan: ANGKASA. (PDF Slides)

[68] Abdullaah Jalil. (2019, 20 Januari/Ahad). Kepentingan Salik Memahami dan Menghayati Aqidah Ahli Sunnah wal Jama’ah (ASWJ). SEMINAR TAREKAT TASAWUF. Masa : 9.00 pagi – 10.30 malam. Institut Latihan Ilmu Tarekat Tasawuf Manarah, Kg Parit Seberang, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Anjuran : Persatuan Kebajikan Bina Budi Malaysia (BUDI)

2018

[67] Suraiya Osman, Muhammad Hazim Ahmad, & Abdullaah Jalil. (2018, November 4-5). Penggunaan Unsur Islam dalam Perniagaan: Analisa Dari Perspektif Syariah. Paper presented at the ALFURSAN 2018 – Prophetic Science International Conference: Healthy Prophetic Lifestyle, Main Lecture Hall, FPQS, USIM.

[66] Abdullaah Jalil. (2018, 27 Oktober). Sumbangan Ilmuan Fiqah dalam Pemikiran Al-Ash’ariyyah. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Asyairah Ahli Sunah Waljamaah 2.0, Kompleks Tun Abdullah Mohd Salleh (43.101), Universiti Kebangsaan Malaysia. (Kertas Kerja – Prosiding) (Kertas Kerja Asal)

[65] Abdullaah Jalil, Mohamad Akram Laldin, & Ahcene Lahsasna. (2018, October 25-26). Rectification of SNC Events in the Malaysian Islamic Banking Industry: An Analysis. Paper presented at the The 8th Islamic Banking, Accounting and Finance Conference 2018 (iBAF), Adya Hotel, Langkawi.

[64] Abdullaah Jalil. (2018, October 15). Scope and Prodecure of Shariah Review in Islamic Financial Institutions. Paper presented at the Seminar of Shariah Audit USIM 2018, DKP4, USIM.

[63] Abdullaah Jalil & Suraiya Osman. 2018 (17-18 Julai). A Shariah Analysis on the Use of Islamic Elements in Foods Branding and Marketing. Kertas kerja dibentangkan di “The 2nd International Halal Management Conference (IHMC) 2018, ‘Sustaining Global Halal Ecosystem’”. Anjuran: Fakulti Ekonomi dan Muamalat, USIM bersama Maldives Centre for Islamic Finance (MCIF) & the Maldives National University (NMU). (Slides) (Paper)

[62] Suraiya Osman & Abdullaah Jalil. 2018. Barakah Melalui Pemakanan Yang Halal: Perspektif al Quran dan al Sunnah. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Islam dan Sains 2018. Fakulti Pengajian Qur’an dan Sunnah, USIM. 8 Februari. Anjuran: PKAUSIM & INFAD, USIM. (Slides) (Paper)

2017

[61] Abdullaah Jalil. (2017, 20 September). Concept and Fiqh of Waqf. Waqf Master Class. Muktamar Waqf IQLIMI IV 2017. The 4th ASEAN Waqf Seminar 2017. 19-20 September 2017. FEM, USIM. (Slides)(Paper)

[60] Abdullaah Jalil. (2017, -). Detection of SNC Events in the Malaysian Islamic Banking Industry: An Analysis. PNB-USIM Conference. Royal Chulan. (Slides)(Paper)

[59] Abdullaah Jalil. (2017, -). Mengenali Dua Skim Penipuan Terbesar: Skim Piramid dan Skim Ponzi. Simposium Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2017 (). Piawaian Terhadap Maslahah dan Mafsadah dalam Gerakan Koperasi. Perak: ANGKASA (Angkata Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad). (Slides) (Paper)

[58] Abdullaah Jalil. (2017, -). Mengenali Dua Skim Penipuan Terbesar: Skim Piramid dan Skim Ponzi. Simposium Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2017 (). Piawaian Terhadap Maslahah dan Mafsadah dalam Gerakan Koperasi. Kedah: ANGKASA (Angkata Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad). (Slides) (Paper)

[57] Abdullaah Jalil. (2017, 16 Mei). Mengenali Dua Skim Penipuan Terbesar: Skim Piramid dan Skim Ponzi. Seminar Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2017 (16-17 Mei). Piawaian Terhadap Maslahah dan Mafsadah dalam Gerakan Koperasi. Hotel Grand Riverview, Kota Bahru, Kelantang: ANGKASA (Angkata Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad). (Letter)(Slides)(Paper)

[56] Abdullaah Jalil. (2017, 4 Mei). Mengenali Dua Skim Penipuan Terbesar: Skim Piramid dan Skim Ponzi. Simposium Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2017 (18-19 April). Piawaian Terhadap Maslahah dan Mafsadah dalam Gerakan Koperasi. Hotel Royale Bintang Resort & Spa Seremban, Negeri Sembilan: ANGKASA (Angkata Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad). (Letter)(Slides) (Paper)

[55] Abdullaah Jalil. (2017, 19 April). Mengenali Dua Skim Penipuan Terbesar: Skim Piramid dan Skim Ponzi. Simposium Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2017 (18-19 April). Piawaian Terhadap Maslahah dan Mafsadah dalam Gerakan Koperasi. Riverside Majestic Hotel, Kuching: ANGKASA (Angkata Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad). (Slides) (Paper)

[54] Abdullaah Jalil. (2017, 15 Mac). Mengenali Dua Skim Penipuan Terbesar: Skim Piramid dan Skim Ponzi. Simposium Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2017 (14-15 Mac). Piawaian Terhadap Maslahah dan Mafsadah dalam Gerakan Koperasi. The Klagan Ballroom 3, Level 5, The Klagan Regency, Kota Kinabalu: ANGKASA (Angkata Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad). (Letter) (Slides) (Paper)

[53] Suhaila Abdul Hamid, Asharaf Mohd Ramli Abdullaah Jalil, & Abdul Afuww Jalil. (2017, February 14-16). Tax Incentive for Waqf: A Survey among Practitioners. Paper presented at the 5th South East Asia International Islamic Philanthropy Conference (5th SEAIIPC). Avillion Hotel, Melaka, Malaysia. Organized by UCS and CIPSF. In collaboration with UiTM, USIM, ARI, iKAZ, IMZ and Nazhir Wakaf Indonesia. (Slides) (Paper)

[52] Asharaf Mohd Ramli, Mustafa Omar Mohamed, Suhaila Abdul Hamid, Abdullaah Jalil & Abdul Afuww Jalil. (2017, February 14-16). Macro Model of Cash Waqf for Funding Higher Education in Malaysia: A Survey among Practitioners. Paper presented at the 5th South East Asia International Islamic Philanthropy Conference (5th SEAIIPC). Avillion Hotel, Melaka, Malaysia. Organized by UCS and CIPSF. In collaboration with UiTM, USIM, ARI, iKAZ, IMZ and Nazhir Wakaf Indonesia. (Slides) (Paper)

[51] Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd Ramli, Suhaila Abdul Hamid & Abdul Afuww Jalil. (2017, February 14-16). Wakaf Selangor Muamalat (WMS): An Analysis of the Performance. Paper presented at the 5th South East Asia International Islamic Philanthropy Conference (5th SEAIIPC). Avillion Hotel, Melaka, Malaysia. Organized by UCS and CIPSF. In collaboration with UiTM, USIM, ARI, iKAZ, IMZ and Nazhir Wakaf Indonesia. (Slides) (Paper)

[50] Abdullaah Jalil, Suraiya Osman, & Abdul Afuww Jalil. (2017). Prinsip-prinsip Asas Shariah Bagi Hukum Halal dan Haram: Satu Analisa. Paper presented at the International Seminar on Islamic Science 2017, UNISBA, Bandung. (Picture 1 , 2)

2016

[49] Abdullaah Jalil. (2016, November 21). Jihad Ekonomi. Pembentangan di Konvensyen Koperasi Kariah Masjid Peringkat Kebangsaan 2016. 8.30 malam – 10.30 malam. Hotel Tabung Haji Kelana Jaya, Petaling Jaya Selangor. Anjuran: ANGKASA. (Slides) (Paper) (Brosur)

[48] Abdullaah Jalil. (2016, Oktober 25-26). 5 Prinsip Asas Muamalat Islam dan Kaitannya dengan Kelansungan dan Kemakmuran Perniagaan Koperasi. Paper presented at the Seminar Kebangsaan Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2016, Hotel Aliya, Klang. (Slides) (Paper)

[47] Salleh, Supiah, Hanefah, Mustafa Mohd, Shafii, Zurina, Kamaruddin, Mohd Iqmal Hisham, Jalil, Abdullaah, Rahman, Abdul Rahim Abdul, & Zakaria, Nurazalia. (2016, October 27-28). Governance, Risk and Shariah Non-Compliant Income in Islamic Banks. Paper presented at the 7th Islamic Banking, Accounting and Finance Conference (iBAF 2016), Hotel Equatorial, Melaka. (Slides) (Paper)

[46] Suhaila Abdul Hamid, Abdullaah Jalil, & Asharaf Mohd Ramli. (2016, August 28-30). Taxation and Corporate Waqf in Malaysia. Paper presented at the 4th International Conference on Accounting, Business and Economics (ICABEC 2016). Primula Hotel, Kuala Terengganu, Malaysia. Universiti Malaysia Terengganu (UMT). (Slides) (Paper)

[45] Suhaila Abdul Hamid, Abdullaah Jalil, & Asharaf Mohd Ramli. (2016, Julai 27-28). Tax Policies on Ijtimaie Based Instruments in Malaysia. Kertas kerja ini dibentangkan di Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-11 2016 (PERKEM 2016). Bangi, Selangor. Anjuran: Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Slides) (Paper)

[44] Abdullaah Jalil. (2016, 21 Mei). Tariqah Tasawwuf Tunjang Aqidah Ahli Sunnah dan Jama’ah. Kertas kerja ini dibentangkan di SIMPOSIUM TAREKAT TASAWUF 2016. Auditorium, Masjid Putra, Putrajaya. 21 Mei 2016/ 14 Syaaban 1437 (Sabtu). Anjuran: Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia (PERTAMA). (Slides) (Paper) (Video 2) (Video 1)

[43] Abdullaah Jalil. (2016, May 18-19). BNM’s Shariah Standards: An Analysis of Their Implications on the Fatwa Framework in Malaysian Islamic Finance Industry. Paper presented at the International Seminar on Fatwa (isFATWA) 2016. Kompleks Permata Insan, USIM, Nilai.(Slides) (Paper)

[42] Abdullaah Jalil. (2016, 18 Mei). Evolusi Fiqh Wakaf. Seminar Wakaf Pengajian Tinggi. FEM, DKF1.1. Anjuran: Kumpulan Penyelidik (FRGS) – Ke Arah Penstrukturan Cukai Wakaf Korporat Di Malaysia.(Slides) (Paper)

2015

[41] Suhaila Abdul Hamid, Abdullaah Jalil, & Asharaf Mohd Ramli. (2015, December 14-15). Corporate Waqf from the Lens of Taxation. Paper presented at the International Conference on Islamic Economics and Social Enterprise, IConIGS 2015, UiTM, Melaka. (Slides) (Paper)

[40] Suhaila Abdul Hamid, Abdullaah Jalil, & Asharaf Mohd Ramli. (2015, December 12-13). Tax Treatment for Waqf Corporate uncer the Current Malaysian Tax System. Paper presented at the Kuala Lumpur International Business, Economic and Law Conference (KLIBEL) 2015, Kuala Lumpur. (Slides) (Paper)

[39] Asharaf Mohd Ramli, Mustafa Omar Mohamed, Suhaila Abdul Hamid, & Abdullaah Jalil. (2015, December 1-2). Cabaran Pembiayaan Sektor Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Potensi Instrumen Wakaf Tunai. Paper presented at the 2nd International Conference on Masjid, Zakat and Waqf 2015 (I-MAF2015), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). (Slides) (Paper)

[38] Ahmad Yani Ismail, Nurauliani Hamlus Rafdi, Noor Aimi Mohamad Puad, Aza Shahnaz Azman, & Abdullaah Jalil. (2015, 29 October). A Preliminary Analysis of the Islamic Bank’s Acceptance Towards the Establishment of the Sadaqa House. Paper presented at the Seminar on Sadaqa House 2015: Towards the Implementation of Sadaqa House as a Banking Product, Menara Bank Islam, Kuala Lumpur. ISBN: 978-967-0850-14-6. Pp.37-49. (Slides) (Paper)

[37] Suraiya Osman, & Abdullaah Jalil. (2015, October 27-28). Islamic Law of Tort:  A Review of its framework – A Comparative Approach with English Law of Tort. Paper presented at the The 3rd International Seminar on Syariah and Common Law 2015, Dewan Tuanku Canselor, USIM, Nilai. (Slides) (Paper)

[36] Abdullaah Jalil, Asmaddy Haris, Asharaf Mohd Ramli, & Rusmawati Said. (2015, September 29-30). The Concept of Social Security in Islamic Economy. Paper presented at the Islamic Economic System Conference 2015 (iECONS 2015), Krabi Front Bay Resort, Krabi, Thailand. (Slides) (Paper) (Also available at ResearchGate)

[35] Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, & Suhaila Abdul Hamid. (2015, May 10-11). Cabaran Penstrukturan Cukai Bagi Wakaf Korporat. Paper presented at the International Conference on Waqf 2015, UNISZA, Gong Badak Campus, Kuala Terengganu. (Slides) (Paper)

2014

[34] Abdullaah Jalil, & Ramli, Asharaf Mohd. (2014). Conceptualisation of Corporate Waqf. Paper presented at the Muktamar Waqf Iqlimi 2014 (IQLIMI 2014), USIM, Nilai. (Slides) (Paper)

[33] Abdullaah Jalil. (2014, 17 Disember). Halal: Antara Tuntutan Agama dan Keuntungan Koperasi. Simposium Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2014. Merdeka Palace Hotel, Kuching: ANGKASA (Angkata Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad). (Slides) (Paper)

[32] Abdullaah Jalil. (2014, 9 Disember). Halal: Antara Tuntutan Agama dan Keuntungan Koperasi. Simposium Fiqh Muamalat Dalam Gerakan Koperasi 2014. Grand Borneo Hotel, Kota Kinabalu: ANGKASA (Angkata Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad). (Slides) (Paper)

[31] Abdullaah Jalil. (2014). Pengurusan (Pembersihan) Harta Tidak Patuh Shariah. Paper presented at the Munaqashah Fiqh Mu’amalat (Siri Diskusi Fiqh Mu’amalat) Dalam Gerakan Koperasi, Hotel Tanjong Vista, Kuala Terengganu. (Slides) (Paper)

2013

[30] Norman Hamdan, Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, & Asmaddy Haris. (2013, 4-5 December). Accounting for Waqf Institutions: A Review on the Adaptation of Fund Accounting in Developing the Shariah-compliant Financial Reports for Mosque. Paper presented at the World Universities Islamic Philanthrophy Conference 2013, Menara Bank Islam, Kuala Lumpur. (Slides) (Paper)

[29] Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. (2013, 4-5 December). Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy. Paper presented at the World Universities Islamic Philanthrophy Conference 2013, Menara Bank Islam, Kuala Lumpur. (Slides) (Paper)

[28] Suraiya Osman, & Abdullaah Jalil. (2013, 23-24 October). An Islamic Perspective of Promise and Its Relationship with the Islamic Law of Contract. Paper presented at the iSUFI : International Seminar on Usul Fiqh, Nilai. (Slides) (Paper)

[27] Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil. (2013). Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor Muamalat. Paper presented at the International Accounting and Business Conference (IABC) 2013, Persada Johor, Johor Bahru. (Slides) (Paper)

[26] Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. (2013, 2-3 Julai). Model Perbankan Wakaf Korporat: Analisa Wakaf Selangor Muamalat. Paper presented at the Seminar Hasil Penyelidikan Ke 3, Kementerian Pengajian Tinggi, EDC Hotel, Universiti Utara Malaysia. (Slides) (Paper)

2012

[25] Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil. (2012). Islamic Ethical Dimension of Malaysian Corporate: An Analysis of Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp). Paper presented at the The Fourth (4th) Foundation of Islamic Finance Conference (FIFC) Langkawi. (Slides) (Paper)

2011

[24] Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, Hisham Sabri, Norhaziah Nawai, & Syahidawati Syahwan. (2011, October 11-12). Wakaf Development: The Case of Iskandar Malaysia. International Seminar and Conference 2011 on Islamic Economics. Universitas Negeri Jakarta & Kolej Islam Darul Ridzuan. (Slides) (Paper)

[23] Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, Asmaddy Haris, Mohd Aizuddin Abd. Aziz, & Norman Hamdan. (2011). Transformasi Pengurusan Kewangan Masjid: Konsep dan Realiti di Malaysia. (Slides) (Paper)

[22] Asmaddy Haris, Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, Norman Hamdan, & Aizuddin Abd Aziz. (2011). Masjid Sebagai Sebuah Institusi Ijtimai’i: Satu Kajian di Daerah Hulu Langat, Selangor. (Slides) (Paper)

2010

[21] Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, Hisham Sabri, Norhaziah Nawai, & Syahidawati Syahwan. (2010, March 13-14). Waqf Models in Iskandar Malaysia: An Analysis. Paper presented at the 4th Islamic Banking, Accounting and Finance Seminar, Gombak. (Slides) (Paper)

[20] Abdullaah Jalil, Suraiya Osman, & Zinatul Ashiqin Zainol. (2010, July 7-10). Empowering Malaysian SMEs through intellectual property management. Paper presented at the International Conference on Innovation and Management, Penang. (Slides) (Paper)

[19] Hajah Mustafa Mohd Hanefah, Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd Ramli, Hisham Sabri, Norhaziah Nawai, & Syahidawati Shahwan. (2010). Development of Waqf Assets in Iskandar Malaysia: The Realization of Maqasid Shariah. (Slides) (Paper)

2009

[18] Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, Norman Hamdan, Asmaddy Haris, & Mohd. Aizuddin Abdul Aziz. (2009, 23-25 Julai 2009). Fatwa-fatwa Berkaitan Pengurusan Ekonomi dan Kewangan Masjid. Presented at di Seminar Pengurusan Masjid Peringkat Asia 2009, EDC Hotel, Sintok, Kedah. (Slides) (Paper)

[17] Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, Norman Hamdan, Asmaddy Haris, & Mohd. Aizuddin Abdul Aziz. (2009). Kerangka Pengurusan Ekonomi Dan Kewangan Masjid: Satu Analisa. Presented at Islamic Economics System (iECONS 2009) Conference. (Slides) (Paper)

[16] Abdullaah Jalil. (2009). Prinsip dan Isu-isu Shariah dalam Pelaburan Internet Berunsur Penipuan: Satu Analisa. Dibentangkan di Seminar Fatwa – Panduan Pelaburan Melalui Internet dan Pasaran Modal: Isu Syariah dan Penyelesaiannya. (Slides) (Paper)

[15] Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, Hisham Sabri, Norhaziah Nawai, & Syahidawati Syahwan. (2009). Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysia and Singapore. Paper presented at the International Conference on Waqf Laws & Management, Gombak. (Slides) (Paper)

[14] Abdullaah Jalil. (2009). Konsep Adil dan Ihsan serta Kaitannya dengan Kejayaan Perniagaan. Paper presented at the Islamic Business and Entrepreneurship Conference (iBEC 2009), Dewan Kuliah Pusat 3, USIM. (Slides) (Paper)

2008

[13] Muhamad Muda, & Abdullaah Jalil. (2008). Pengurusan Dana Sedekah Secara Sistematik: Analisa Peranan Institusi Kerajaan dan Swasta. Presented at Jawhar Intellectual Course 2008. (Slides) (Paper)

[12] Abdullaah Jalil and Asharaf Mohd. Ramli (2008). Waqf Instruments for Construction Contract: An Analysis of Structure. Presented at the 3rd Islamic Banking, Accounting and Finance (iBAF) 2008, Kuala Lumpur, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). (Slides) (Paper)

2007

[11] Abdullaah Jalil. (2007). An Islamic Review of the Mainstream Framework for Project Evaluation. Presented at 2nd Islamic Economics Conference 2007: Comprehensive and Balanced Development among Islamic Countries: Cooperation, Opportunities and Challenges, Kuala Lumpur. (Slides) (Paper)

[10] Muhamad Muda, & Abdullaah Jalil. (2007). Islamic Financial Product Development: Shariah Analysis. Presented at IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance (IICiBF) 2007. (Slides) (Paper)

[9] Abdullaah Jalil. (2007). Diminishing Musyarakah Models: An Analysis of Structure. Presented at the National Conference in Islamic Finance 2007: Sustaining Global Competencies in Islamic Finance. (Slides) (Paper)

[8] Muhamad Muda & Abdullaah Jalil. 2007. Wang Faedah Menurut Perspektif Islam dan Alternatif Pelupusan Wang Faedah. Seminar Kefahaman Pengurusan Kewangan Islam Jabatan Wakaf, Zakat & Haji, Jabatan Perdana Menteri. (Slides) (Paper)

2006

[7] Abdullaah Jalil. (2006). The Concept of Maslahah and Doctrine of Maqasid (Objectives) al-Shariah in Project Evaluation. Presented at International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of the 21st Century: Maqasid al-Shariah and Its Realization in Contemporary Societies, Gombak. (Slides) (Paper)

[6] Abdullaah Jalil, & Hamdi Hakeim Mudasir. (2006). SMEs Financing: A New Development.  Paper presented at the 2nd National Conference of Entrepreneurship and Small Business 2006. Organized by Faculty of Business Management & Entrepreneurship Development Institute, Universiti Utara Malaysia. (Slides) (Paper)

[5] Nuradli Ridzwan Shah & Abdullaah Jalil. (2006). Urbun Call Options: A Proposal for An Islamic Risk Management Tool. Paper presented at National Seminar in Islamic Banking and Finance: Islamic Wealth Management: Prospects, Issues and Challenges. (Slides) (Paper)

2005

[4] Abdullaah Jalil. (2005, 9-11 December 2005). Islamic Bonds Issues: The Malaysian Experience. Paper presented at the 6th Asian Academy of Management Conference, Casuarina Ipoh, Perak, Malaysia. (Slides) (Paper)

[3] Abdullaah Jalil. (2005, 2 Oktober). Modal Teroka Sebagai Pemangkin Keusahawanan Umat Islam: Peluang dan Cabaran di Malaysia. Seminar Keusahawanan Islam Hadhari. Experimental Hall, UIAM. Anjuran: Bahagian Pembangunan Pelajar, UIAM dengan kerjasama Mahallah Bilal & Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD). (Slides) (Paper)

[2] Abdullaah Jalil. (2005). Modal Teroka Sebagai Pemangkin Keusahawanan Umat Islam: Peluang dan Cabarannya di Malaysia. Diterima sebagai kertas kerja sisipan Seminar Keusahawanan Islam Peringkat Kebangsaan 2005. (Slides) (Paper)

[1] Abdullaah Jalil. (2005). Islamic Venture Capital: A New Source of Islamic Equity Financing. Paper presented at Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam 2005. (Slides) (Paper)