Selected Fatwa

Muamalat, Islamic Banking and Finance

FAQ Hukum Pelaburan ASN & ASB. (PDF)

Suggested Website/ Books for Fatwa

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah (Link)

Da’irat al-Ifta’ al-‘Amm (Jordan) (Link)

Jabatan Mufti Johor – al-Bayan (Link)

Fatwa-fatwa Ringkas al-Marhum Shahid al-Mihrab al-‘Allamah Prof. Dr. Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti (Link)

al-Muslim (Link)

JAKIM

Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Link)

Portal Fatwa Negeri-negeri dan Wilayah

 1. Selangor
 2. Negeri Sembilan
 3. Melaka
 4. Johor
 5. Pahang
 6. Terengganu
 7. Kelantan
 8. Kedah
 9. Perak
 10. Pulau Pinang
 11. Sabah
 12. Sarawak
 13. Wilayah Persekutuan
 14. Perlis